Pædagogik og faglighed

På Rosengården lægger vi stor vægt på den pædagogiske metode med individet i fokus.


Fokus på individet.


Vores pædagogiske metode er en anerkendende tilgang til vores beboere, hvor relationsarbejdet bliver vægtet højt.

Ligeledes er inddragelsen af beboerne i hverdagen med til at skabe sammenhæng og mening for beboernes

tilværelse og som er en afgørende faktor i forhold til deres individuelle udvikling.


Vi bestræber os på, at tilgangen til beboerne og de fysiske rammer er så familiære som muligt.


Vores målsætning er, at vedligeholde og udvikle individuelle kompetencer, således at beboerne har så stor indflydelse på eget liv som muligt. Det foregår i en ligeværdig tilgang til beboerne og ud fra beboerens personlighed mv.


Faglighed.


I vores anerkendende tilgang til beboerne kan kommunikationen typisk være ved hjælp af tegn til tale, dagstavler og piktogrammer.


Vi arbejder ud fra pædagogiske handleplaner, der udfærdiges på baggrund af målet for beboerne. For at lykkes med dette har hver beboer tilknyttet en kontaktperson.


Kontaktpersonens rolle er, at rette særligt fokus mod, at udvikle og vedligeholde de færdigheder, der kan kvalificerer et menneskes handlinger og give livskvalitet og trivsel.


Vores pædagogiske arbejde er, at vores person og faglighed fungerer som "redskab" til at være brobygger:

Vi skal møde, afdække og forstå de ønsker, drømme og intentioner, den enkelte beboer har i og med sit liv.

Det der giver mening for den enkelte skal værdsættes.


Det foregår ud fra den enkeltes ressourser f.eks. ved at lytte, iagttage, registrere og obsevere gennem fokuseret kommunikation og dialog. Denne kommunikation kan være såvel nonverbal som verbal.

Dette mener vi bedst muligt danner basis for anerkendende vejledning, guidning og konkret læring hvor forståelsen ikke altid er tilstede.