Licitering

På Rosengården tilbydes døgnophold for 8 personer med varigt nedsat funktionevne

i aldersgruppen 18 år og opefter.

Tilbuddet består blandt andet i at skabe en hverdag og tydelig struktur, der giver forudsigelighed

og genkendelighed, samtidig med den enkeltes særlige behov bliver tilgodeset.

Ligeledes for beboerne er udfordringer i hverdagen, tilpasset den enkeltes behov og udviklingsplan.Interesseret i botilbuddet fra Rosengården, så følg venligst nedenstående link.


https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/Social/Details?area=5341&filteroptions=7492%2c4768%2c6313&id=2420


Målgruppe: Botilbud § 107 og  § 108


Målgruppen er udviklingshæmmede mennesker, der har behov for støtte og vejledning døgnet rundt. Det dejer sig hovedsagelig om verbal støtte i forskellige situationer i dagens løb. Det kan være støtte og vejledning omkring prsonlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen, samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.