55 76 70 04 [email protected]

Licitering

Rosengården

Botilbud § 107 og § 108

Målgruppen er udviklingshæmmede mennesker, der har behov for støtte og vejledning døgnet rundt.
Det drejer sig hovedsagelig om verbal støtte i forskellige situationer i dagens løb, så som støtte og vejledning omkring personlig hygiejne, måltider, økonomi, i sociale relationer med medbeboere og omverdenen, samt kognitiv støtte og vejledning efter behov.

På Rosengården tilbydes døgnophold for 10 personer med varigt nedsat funktionevne i aldersgruppen 18 år og opefter.

Tilbuddet består blandt andet i at skabe en hverdag og tydelig struktur, der giver forudsigelighed og genkendelighed, samtidig med den enkeltes særlige behov bliver tilgodeset.

Ligeledes er udfordringer i hverdagen, tilpasset den enkelte beboers behov og udviklingsplan.

Rosengården favner alle livets faser, og personalet bliver klædt på til de udfordringer som alderdom og sygdom bringer.

 

Interesseret i botilbuddet fra Rosengården, så klik her.

 

Rosengården

Sværdborgvej 94, 4750 Lundby

Forstander: Tove Stenger

Tlf. 55 76 70 04
[email protected]

Interesseret i botilbuddet fra
Rosengården?

Kontakt os

Tilbudsportalen

Vores rapporter