55 76 70 04 [email protected]

Faglige tilgange og metoder

Rosengården

Fokus på individet

På Rosengården lægger vi stor vægt på at have individet i fokus.

Inddragelsen af beboerne i hverdagen er med til at skabe sammenhæng og mening i beboernes tilværelse, og er en afgørende faktor i forhold til deres individuelle udvikling.

Vi arbejder ud fra pædagogiske handleplaner, der udarbejdes på baggrund af målet for beboerne. For at lykkes med dette har hver beboer tilknyttet en kontaktperson.

Kontaktpersonens rolle er at have særligt fokus på at udvikle og vedligeholde de færdigheder, der kan give livskvalitet og trivsel.

 

Low arousal – har til formål at forebygge og mindske konflikter og problemskabende adfærd.
Metode: Vi giver udfordringer der passer til beboerens udviklings-niveau.

Strukturpædagogik – har til formål at skabe regelmæssighed og ro i beboerens hverdag.
Metode: Vi arbejder ensartet, og følger vores fastlagte dags-rytme.

Anerkendende pædagogik – udvikler den enkeltes selvtillid, selvværd og selvforståelse.
Metode: Vi anerkender den enkelte beboers ønsker, valg, færdigheder og begrænsninger.

Kommunikationsformer – har til formål at fremme forståelsen mellem beboere og personale.
Metode: Vi bruger Tegn Til Tale, piktogrammer og andet billedmateriale.

Metodehus – vi har udarbejdet en beskrivelse af den faglige tilgang og de metoder, der benyttes på Rosengården.

 

Rosengården

Sværdborgvej 94, 4750 Lundby

Forstander: Tove Stenger

Tlf. 55 76 70 04
[email protected]

Interesseret i botilbuddet fra
Rosengården?

Kontakt os

Tilbudsportalen

Vores rapporter